ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เป็นจุดนัดพบของ Gen Z ทั้งหมด 39 โรงเรียนในสังกัด สพม.40 ได้มารวมพลกันกว่า 200 ชีวิต  ภายใต้สโลแกนที่ว่า “รวมพลังคนรุ่นใหม่ ต้านภัยบุหรี่ สร้างสรรค์สื่อที่ดี” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักเรียนแกนนำ Gen z และแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบในการจัดตั้งชมรม Gen z จาก แกนนำ Gen Z โรงเรียนต้นแบบดีเด่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ โรงเรียนวังโป่งศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังโป่งศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แม่งานในการจัดการอบรมครั้งนี้ ต้องยกให้คุณประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยมศึกษา (สพม.) เขต 40 และคุณครูพิเชษฐ เกตุแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาของแกนนำ Gen Z โรงเรียนวังโป่งศึกษาโรงเรียนต้นแบบดีเด่น ที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย

       โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดี ท่านผู้อำนวยการ สพม.เขต 40 นายประสิทธิ อินวรรณา มาให้กำลังใจและยินดีให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของเหล่าแกนนำ Gen Z จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปด้วยดี ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดงานว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจที่โรงเรียนวังโป่งศึกษาในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ฯ สามารถเป็นต้นแบบและมีนักเรียนแกนนำที่เข้มแข็งในเรื่องบุหรี่และการบูรณาการไปกับงานยาเสพติด เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า “บุหรี่เป็นประตูสู่สิ่งเสพติดชนิดร้ายแรงอื่นๆ  หากเด็กและเยาวชนมีความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ จะเป็นเกราะป้องกันที่ดี ไม่ให้เข้าไปยุ่งกับเกี่ยวกับยาเสพติด ที่เป็นปัญหาระดับประเทศในขณะนี้ อยากให้เกิดแกนนำ Gen Z Gen Strong  ทั้ง 39 โรงเรียนในสังกัด สพม.40 นี้

อยากฝากถึงแกนนำ Gen Z ทุกคนว่า  “การเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น มีคุณค่าในบทบาทของ Gen z  นำไปประยุกต์ใช้ให้มีคุณภาพ  อยากให้ Gen Z ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งในเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอลล์”
คุณชวาลา ภาวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้จัดการโครงการ Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ จะมาพูดให้เหล่า Gen Z ได้รู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ และจะทำงานเชื่อมกับแกนนำเครือข่ายส่วนกลางได้อย่างไร? 
         “บุหรี่” ตัวการสำคัญ แต่ที่เป็นจอมบงการและน่ากลัวกว่า คือ “บริษัทบุหรี่” การเป็น Gen Z Gen Strong ต้องรู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ บริษัทบุหรี่กำลังไล่ล่าเยาวชนให้มาเป็นลูกค้า ด้วยกลยุทธ์หลอกล่อต่างๆ นาๆ  ที่สำคัญคือบุหรี่ไฟฟ้า หลอกว่าเท่ แต่อันตรายมีมาก เยาวชนคือ เป้าหมายและลูกค้าคนสำคัญมาทดแทนลูกค้าเก่า ที่กำลังทยอยเป็นโรคและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
        สำหรับการอบรมแบ่งเป็น 3 ห้อง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานจากแกนนำ Gen Z รุ่นพี่จาก 4 โรงเรียนต้นแบบดีเด่น แต่ละพื้นที่มีการทำงานที่ใช้หลักการคล้ายๆ กัน แต่ละพื้นที่จะมีมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน  
        แกนนำ Gen Z โรงเรียนวังโป่งศึกษา จัดต้งเป็นชมรม Gen z มีรูปแบบการดำเนินงานแบบดาวกระจายไร้ควัน ใช้เกมส์สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการรณรงค์ที่หลากหลาย เช่น เรื่องกฎหมาย เรื่องพิษภัย เป็นต้น

       แกนนำ Gen Z โรงเรียนเพชรพิทยาคม เน้นการใช้เครื่องมือสื่อสารในการตรวจจับควันบุหรี่ในโรงเรียน ด้วยการคิดค้นเอง และใช้วิทยุสื่อสารในกิจกรรมรณรงค์ของโรงเรียนเป็นตัวช่วย
       แกนนำ Gen Z โรงเรียนสีเทพประชาสรรค์ ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ด้วยการทำคลิปสั้นแสดงบทบาทสมมุติ และเพลงมาสร้างสีสรรค์ให้เกิดความน่าสนใจ
       แกนนำ Gen Z โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เน้นการใช้เพลงเป็นสื่อรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นการ Cover เพลง หรือการแต่งเพลงรณรงค์มาใช้ร่วมกับกิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรมของชุมชน โดยการจัดตั้งเป็นชมรมเช่นเดียวกัน


ครูพิเชษฐ เกตุแก้ว  ครูที่ปรึกษาแกนนำ Gen Z Wangpong
        การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ได้จำลองความรู้เรื่องบุหรี่ แบ่งเป็นฐาน Walk Rally ให้เด็กมีส่วนร่วม ได้ความรู้ไม่เบื่อได้ความสนุกสนานจากเกมส์ที่แฝงข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ทั้งหมด ที่โรงเรียนวังโป่งศึกษา มีแกนนำเจนเซด  2 รุ่น ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Gen Z Gen Strong กับมูลนิธิรณรงค์ฯ  กลับมาก็ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นชมรม Gen Z Wangpong  เด็กทำงานได้อย่างอิสระ มีครูคอยเป็นที่ปรึกษา มีการดำเนินงานเป็น 4 ฝ่าย คือ
1.การดำเนินงานภายใน ตามแนวทางที่สอดคล้องในข้อ 7 มาตรการ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นแนวทางการดำเนินงาน
2.การดำเนินงานภายนอก คือ การทำงานร่วมกับชุมชน กับร้านค้าขายของชำ ให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายห้ามสูบบุหรี่และ ห้ามขายบุหรี่ เฝ้าระวังการขายบุหรี่ อสม. ช่วยเป็นหูเป็นตา เป็นต้น
3.การดำเนินงานด้านโชเชียล คือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ ผ่านทุกช่องทาง ไลน์ อินสตาแกรม เฟสบุ๊ค
4.การดำเนินงานด้านเฝ้าระวัง (Spy) คือ การเฝ้าระวัง ทั้งในโรงเรียน ชุมชน การขายบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์       ​สำหรับการอบรมใน 2 วันนี้ เป็นการสร้างและทำความเข้าใจการทำงานของแกนนำ Gen Z ใน 39 โรงเรียน ซึ่งในการทำงานของแต่ละโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ ก็จะได้มาแลกเปลี่ยนให้ฟังถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่แต่ละโรงเรียนสามารถนำรูปแบบ เอาไปปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ความคาดหวังหากทุกโรงเรียนในเขต 40 ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน คิดว่าในอนาคตอันใกล้ จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีโรงเรียนต้นแบบ เป็นโมเดลสำหรับการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดต่อไป และแกนนำ Gen Z ทุกคนจะได้รับใบประกาศผ่านการเป็นนักเรียนแกนนำ Gen z Gen Strong : เลือกไม่สูบจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


กลุ่มแกนนำจากโรงเรียนศรีเทพรังสรรค์
กลุ่มเราได้แลกเปลี่ยนการทำสื่อรณรงค์มัลติมีเดีย ทำเป็นคลิปโดยคิดเนื้อหาและตัดต่อกันเอง ใช้แอปตัดต่อง่ายๆ ในมือถือ เพราะคลิปเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้เป็นอย่างดี หากชอบก็สามารถแชร์ ส่งต่อให้เพื่อนได้อย่างรวดเร็ว คลิปหนึ่งคลิปสามารถเรียกยอดเข้าชมได้มากมาย ถ้าเป็นคลิปที่โดน กลุ่มเราเห็นว่าเป็นสื่อที่ทรงประสิทธิภาพมากครับ 


กลุ่มแกนนำโรงเรียนวังโป่งศึกษา
ชมรม Gen z ของเราได้แบ่งการทำงานเป็น 4 ฝ่าย คือ
Gen Z ภายในโรงเรียน : จะมีการอบรมให้กับน้องๆ ในเรื่องของพิษภัยบุหรี่และเรื่องกฎหมาย เป็นการปูพื้นฐานในการเป็น Gen Z  เรียกว่า Stat up  
Gen Z ภายนอก : จัดอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายโรงเรียนข้างเคียง และลงพี้นที่ไปเยี่ยมร้านค้าในชุมชน และบริเวณโรงเรียนให้ความรู้เรื่องกฎหมายห้ามขายบุหรี่กับเด็ก
Gen Z online : เป็นการรณรงค์ทางออนไลน์ ทุกช่องทาง มีการ Live สดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ของโรงเรียน เพื่อให้เครือข่ายรับทราบ รวมถึงการผลิตสื่อรณรงค์ที่ใช้ทางออนไลน์
Gen Spy : เป็นงานเฝ้าระวัง การสูบบุหรี่ในโรงเรียน เฝ้าระวังร้านค้าบริเวณโรงเรียนห้ามขายบุหรี่ ให้กับเด็ก ตามกฎหมาย รวมถึงภาระกิจสำคัญคือ การเฝ้าระวังการขายบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า บนออนไลน์ ซึ่งมีเยอะมาก และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

ได้อะไรจากกการอบรมครั้งนี้  ความในใจผู้เข้าร่วมอบรม

นายเจษฏภรณ์ สินมณี แกนนำ Gen Z จากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
“การอบรมในครั้งนี้ ได้ความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิษภัยของบุหรี่ กฎหมายที่เกียวกับการห้ามขายบุหรี่ได้ชัดเจนขึ้น  จะนำไปบอกต่อความรู้ให้กับน้องๆ เพื่อนๆ ในโรงเรียนเพี่อเป็นการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน ที่สำคัญคือได้รู้เรื่องกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ และไม่ตกเป็นเหยื่อครับ”


นางสาวจิตตา บุญเพ็ชร แกนนำ Gen Z จากโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
จะนำความรู้จากแกนนำต้นแบบ เอาไปขยายผลต่อในโรงเรียน และจะนำรูปแบบกิจกรรมไปปรับและพัฒนาให้เข้ากับโรงเรียนการอบรมครั้งนี้ สนุกมากไม่น่าเบื่อ เพราะเป็นความรู้ที่แฝงมากับเกมส์ ได้เพื่อนต่างโรงเรียน 


นายสิทธินันท์ อมขาว แกนนำ Gen Z จากโรงเรียนสายธรรมจันทร์
ที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในเกมส์ เป็นความจำรูปแบบใหม่ ทำให้เราจำได้ดียิ่งขึ้น และจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อในโรงเรียนให้กับรุ่นน้องและเพื่อนๆ 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ Smartnews