คำมั่นสัญญาของ GenZ Spy
จากการเข้าร่วม อบรมพัฒนาศักยภาพ GenZ Academy รุ่นที่ 2 ที่ผ่านมา ที่เน้นในเรื่องของการเฝ้าระวัง รู้ให้ทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า เราลองมาดูกันว่า น้องๆแต่คนได้อะไรกลับไปบ้าง? และมีเป้าหมายการทำงานในฐานะเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้พวกเราได้ติดตามต่อไปอย่างไร


น้องบัวชมพู โรงเรียนลาดบัวขาว  จังหวัดนครราชสีมา
“การอบรม Gen Z Spy ทำให้เรารู้เรื่องกฎหมายการควบคุมยาสูบมากขึ้น  และรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าได้ชัดเจนขึ้น  ทั้งเกี่ยวกับต้นตอความเป็นมาของบุหรี่ไฟฟ้า และจะนำไปบอกต่อให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน และจะกลับไปทำงานร่วมกับเครือข่ายฯ และพร้อมจะเป็นวิทยากรให้ความรู้ จะบูรณาการทำงานร่วมกันในชุมชน ในโรงเรียนใกล้เคียง จะมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน และจะต่อยอดไปให้ได้มากที่สุด”


 นายนันทวัฒ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
“จากที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่แทบทุกประเภททั้งโทษ พ.ร.บ. ชื่อและหน้าตาของมันซึ่งตัวผมอาจจะมีความรู้แค่เล็กน้อยหลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทำให้ผมได้รับความรู้ที่ยังคาใจหรือยังไม่ทราบแน่ชัดได้กระจ่าง  ผมจะนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในโรงเรียนของตัวเองก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจะนำไปใช้ยังชุมชน และขยายต่อไปซึ่งจะนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาใช้ให้ได้มากที่สุด
      ความประทับใจในครั้งนี้ของผมคือการได้มีมิตรภาพที่ดีต่อกันได้มีเพื่อนจากภาคอื่นๆ รู้จักภาษา รู้จักวัฒนธรรม ตัวผมก็อยากให้มีการให้เวลาในการอบรมมากกว่านี้ ในเรื่องอื่นๆ เป็นที่ประทับใจวิทยากรให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายและให้ความรู้ที่หนาแน่นที่พร้อมจะนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของผมครับ”


นายสุริย อาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
“รู้เรื่องประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า พิษภัย สถานที่ปลอดบุหรี่ นำไปต่อยอดในจังหวัด และทำให้ได้มากที่สุดเที่ผมจะทำได้ และในฐานะที่เป็นรุ่นพี่จะได้ร่วมกันปกป้อง นักสูบหน้าใหม่ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่”


พัชรพรรณ ชัยพรรณ จากสาธิตขอนแก่น มอดินแดง สายมัธยม
“ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้มากมกาย โดยเฉพาะในเรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ด้วยกฎหมายมีความยาว อ่านแล้วเข้าใจยาก พอมาอบรม ก็จะรู้กฎหมายได้ชัดเจนขึ้น ในใจความสั้นๆ ที่เข้าใจได้ โดยเฉพาะในข้อที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยตรง  และรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายและบริษัทบุหรี่ที่ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามาเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายมาที่พวกเรา ก็จะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในวันนี้ ไปขยายผลต่อกับเพื่อนๆ ในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงกัน  
กิจกรรมที่จะทำหลังจากการอบรม คือ สิ่งแรกจะนำความรู้ที่ได้ ในเรื่องกฎหมายห้ามซื้อขายบุหรี่ และอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ไปประชาสัมพันธ์ต่อผ่านกิจกรรมที่ทำในโรงเรียน และจะเป็นหน่วยเฝ้าระวังในโรงเรียนและในชุมชนของพวกเราให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และหากพบเห็นการทำความผิด ก็จะส่งข้อมูลและแจ้งเบาะแสให้กับทีมกฎหมายในพื้นที่ต่อค่ะ”
ภาพและข้อมูลโดย นางสาวสุขสันต์ เสลานนท์  จาก SmartNews
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  , 16 กุมภาพันธ์ 2563