เจนนนเซดดดดดดดดดด เฮ้!  มาแล้วกับการพัฒนาศักยภาพ GenZ Academy รุ่นที่ 2 ครั้งนี้ นางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้ดูแลโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ GenZGenStrong : เลือกไม่สูบ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เน้นให้ Gen Z  เป็นนักสืบ สายสืบเฝ้าระวังรู้ให้ทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้รู้เท่าทันข้อมูลเชิงลึกของบริษัทบุหรี่ที่วางกลยุทธ์ รูปแบบใหม่ ๆ ในการแทรกแซงนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ และกลยุทธ์ทางการตลาดบุหรี่ไฟฟ้าที่เจาะกลุ่มตลาดเยาวชน และเฝ้าระวังเพื่อนๆ Gen Z ด้วยกัน เรียนรู้หลักการเฝ้าระวังและแนวทางวิธีการส่งต่อข้อมูลการละเมิดกฎหมายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ตามบริบทของ GenZ Spy  การอบรมจัดขึ้น 2 วัน ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดย สสส. ระหว่างวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2563
 
ใครจะเป็น Gen Spy ได้ ต้องเป็นแกนนำเยาวชน GenZ GenStrong ที่ได้ดำเนินโครงการเยาวชน Gen Z ร่วมขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและรณรงค์ที่ไหนๆ ก็ปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งมีทั้งหมดในรอบนี้รวม 70 คน จาก 12 พื้นที่ 10 จังหวัด มีจากจังหวัดนครราชสีมา 2 พี้นที่เป็น Gen Z จากโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว โรงเรียนบุญวัฒนา, จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 พื้นที่ จากโรงเรียนวังโป่งศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ,โรงเรียนพิชัย  และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จากจังหวัดพิษณุโลก,โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี , กลุ่มสโมลูกปูดำ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ จังหวัดกระบี่,ทีมสภาเด็กและเยาวชนถลาง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนไตรมิตร อบต.บ้านเสียว และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ,โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น


 
GenZ Spy ต้องรู้ให้แจ้ง ต้องแม่นในข้อมูล 7 ข้อกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยตรง คือ ห้ามขายบุหรี่ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20  ปี ห้ามใช้ จ้าง วาน ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีขายบุหรี่ การแบ่งซองขาย สถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถานที่ปลอดบุหรี่ ห้ามตั้งโชว์และแบ่งขายบุหรี่ เป็นต้น การเฝ้าระวังคือ ต้องรู้ว่า ต้องแจ้งจับใคร ใครมีความผิด ต้องแม่นและชัดเจน แล้วสามารถสื่อสารต่อให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปรับจับได้อย่างแม่นยำ สามารถอธิบายเหตุผล และข้อกล่าวหาได้ว่า ผิดอย่างไร?
 
หลังจากการอบรมในครั้งนี้ GenZ Spy จะเป็น Spy สำคัญที่จะเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายในพื้นที่ และสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลการละเมิดกฎหมายมายังหน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ กลับไปทำแคมเปญในพื้นที่ : Gen Z ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าตามที่ได้นำเสนอ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ การสร้างกระแสและจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ปีนี้เยาวชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ และสำหรับทีม GenZ Spy ประเด็นคือ Save Youth ร่วมปกป้องเยาวชนจากบริษัทบุหรี่
 
แต่ละโรงเรียนที่นำเสนอเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีรูปแบบและกลยุทธ์วิธีที่หลากหลาย อาทิเช่น จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน รพสต. อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ตำรวจ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ การจัดบูธเฝ้าระวังและให้ความรู้ตามสถานทีท่องเที่ยวสำคัญ การประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่และเกี่ยวกับโทษภับของบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านทางสถานีวิทยุในพื้นที่ แต่ละพื้นที่ จะจัดทำเพจเพื่อแจ้งเตือน ร้องเรียน การทำผิดกฎหมาย และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่ปลอดบุหรี่ และพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า และรายละเอียดของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 โดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับการซื้อขายบุหรี่ให้กับเด็ก 


นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีของสังคมไทย ที่การรณรงค์ในปีนี้ พลังของเยาวชนเหล่า GenZ GenStrong เลือกไม่สูบ จะได้ร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะใน 12 พื้นที่ที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ และเชื่อว่าพลังของเยาวชนนี่แหล่ะที่บริษัทบุหรี่บุหรี่กลัว เพราะบริษัทบุหรี่นับเยาวชนเป็นลูกค้าสำคัญของพวกเขาต่อไปในอนาคต และฝั่งรณรงค์เองก็เชื่อมั่นว่า เยาวชน GenZ GenStrong คือขุนพลที่จะเป็นนักขับเคลื่อนและนักควบคุมยาสูบในอนาคตที่สำคัญเช่นกัน ....ที่แน่ๆ เยาวชน GenZ จะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่อย่างเด็ดขาด... 
โรงเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมกับโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ GenZGenStrong : เลือกไม่สูบ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/genzstrong/  หรือ เว็บไซต์ https://www.genzstrong.com/home