วันที่ 17 มีนาคม  2566 ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”  ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการกล่าวนำภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 14  จังหวัดภาคใต้ กว่า 150 คน ย้ำจุดยืน คนใต้จะร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันประชาชนภาคใต้ทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ซึ่งมีตัวแทนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบจากทุกภาคส่วนในภาคใต้เข้าร่วม อาทิ นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา,  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่,  คุณจูรี นุ่มแก้ว (จูรี แหลงเล่า) Influencer, ตัวแทนสื่อมวลชนศูนย์ข่าวปลอดควันภาคใต้, ตัวแทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่, ตัวแทนเยาวชน Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบ เข้าร่วม และระดมความคิดเพื่อที่จะให้ภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่