วันที่ 10 มีนาคม  2566 ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”  ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการกล่าวนำภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบภาคเหนือ 17 จังหวัด กว่า 200 คน  ย้ำจุดยืน คนเหนือ จะร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันประชาชนภาคเหนือทุกคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่และไฟฟ้าทุกรูปแบบ ซึ่งมีตัวแทนสื่อมวลชนศูนย์ข่าวปลอดควันภาคเหนือ, ตัวแทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่, ตัวแทนสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ ตัวแทนเยาวชน Gen Z Gen Strong เลือกไม่สูบภาคเหนือเข้าร่วม และระดมความคิดเพื่อที่จะให้ภาคเหนือเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีบทสัมภาษณ์จากตัวแทน Gen Z ภาคเหนือ ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ ลงทุน และนางสาวกัตติกา คำใส จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่น้องกรรณิการ์ : "พวกเรามีอะไรอยากจะบอกคนที่สูบบุหรี่อยู่ว่า ให้ทุกคนเลิกสูบนะคะ และอยากจะบอกถึงโทษของบุหรี่ ว่ามันไม่ดีและก็มีนิโคตินมาก อยากให้ทุกคนเลิกสูบค่ะ"

น้องกัตติกา : "ส่วนในวันนี้นะคะเราได้มาเข้าร่วมการสัมนาคนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้ และเรามีความรู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับกฎหมายรวมถึงเรื่องโทษของบุหรี่และเรื่องต่างๆที่เราไม่เคยรู้ แล้วเราจะนำความรู้ที่เราได้จากการมาสัมนาครั้งนี้กลับไปพัฒนา แล้วก็ต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนและในชุมชนต่อไป"

นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากชาว Gen Z ภาคเหนือ ที่ต้องการให้มีการเลิกสูบบุหรี่และบุหรีไฟฟ้า