ปากกา + แฟ้ม GenZ
ปากกา + แฟ้ม GenZ
 • คะแนนที่ต้องใช้

  100 คะแนน

 • จำนวนที่เหลือ

  496 ชิ้น

เข็มกลัด GenZ
เข็มกลัด GenZ
 • คะแนนที่ต้องใช้

  200 คะแนน

 • จำนวนที่เหลือ

  494 ชิ้น

เสื้อคอกลม GenZ
เสื้อคอกลม GenZ
 • คะแนนที่ต้องใช้

  500 คะแนน

 • จำนวนที่เหลือ

  299 ชิ้น

กระเป๋า GenZ
กระเป๋า GenZ
 • คะแนนที่ต้องใช้

  1,000 คะแนน

 • จำนวนที่เหลือ

  100 ชิ้น

คุณต้องการแลก

ด้วยคะแนน

ใช่หรือไม่ ?

*คะแนนของคุณจะถูกหักไป
เมื่อแรกของรางวัลสำเร็จ

เย้คุณ

ได้รับการแลกของ

สำเร็จแล้ว

ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณกรอกไว้
รอกันหน่อยนะ !

คะแนนของคุณยังไม่พอ

ไปเก็บสะสมคะแนนมาใหม่ครั้งหน้านะ !